حافظ

غم تودارم

۳۷. گفتم غم تو دارم

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوب‌رویان این کار کمتر آید ... ادامه مطلب