از نظر

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. آیات آفاقی حضرت دوست همیشه راهنمایی به سوی اوست. در اینجا میخواهیم با نظر کردن در این آیات الهی عبرت‌هایی بگیریم بلکه توشه راهمان باشد.

مثل دومینو

۸. زندگی مثل دومینو

خیلی از اتفاقات زندگی هم در واقع مثل دومینو، عواقب اتفاقات قبلی است. گاهی گناهی که شاید کوچیک بشمریم، زمینه گناهان بزرگتر رو فراهم میکنه و گاهی ... ادامه مطلب