از دل

از دل جایی است که شور و حال و شیدایی و عاشقی را در دعاها و مناجاتها و اشعار جستجو میکنیم تا طراوت و شادابی لازم برای سفر به سمت محبوب را کسب کنیم.

غم تودارم

۳۷. گفتم غم تو دارم

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوب‌رویان این کار کمتر آید ... ادامه مطلب
چمران 1 e1691399397580

۴. مناجات شهید چمران با خدا

خدایا! تو را شکر می‌کنم که اشک را آفریدی که عصاره‌ی حیات انسان است. آنگاه که درآتش عشق می‌سوزم، یا در شدت درد می‌گدازم، یا در شوق زیبائی و ذوق عرفانی آب می‌شوم و سراپای وجودم روح می‌شود، لطف می‌شود، عشق می‌شود، سوز می‌شود. ... ادامه مطلب