امام خمینی

مرکز است

۴۶. مسجد مرکز است

مسجدها را خالي نكنيد، تكليف است امروز. مسجد مركز اجتماع سياسي است. مسجد مركز تبليغ است. محراب يعني مكان حرب، مكان جنگ، هم جنگ با شيطان و هم جنگ با طاغوت. ... ادامه مطلب
عشق و نفرت

۳۹. فطرت عشق و نفرت

فطرت عشق و نفرت؟! 🖤🤍 بدان كه از براى قلب، كه مركز حقيقت فطرت است، دو وجهه است: يكى: وجهه به عالم غيب و روحانيت، و ديگر: وجهه به عالم شهادت و طبيعت. و ... ادامه مطلب
نفس، اساس گرفتاریهای بشر

۳۰. حب نفس اساس گرفتاریهای بشر

اساس این گرفتاریهایی که بشر به آن مبتلاست، از زمان آدم‏‎ ‎‏صفی الله تا امروز و از امروز تا روز حشر، آنکه بشر به آن مبتلاست و اساس تمام فسادها و‏‎ ‎‏جنگها و ظلمها و تعدیها و تجاوزها بر آن محور است، اساسش حب نفس است ... ادامه مطلب