۳۰. حب نفس اساس گرفتاریهای بشر

حب نفس اساس گرفتاریهای بشر است

من عرض می کنم که اساس این گرفتاریهایی که بشر به آن مبتلاست، از زمان آدم‏‎ ‎‏صفی الله تا امروز و از امروز تا روز حشر، آنکه بشر به آن مبتلاست و اساس تمام فسادها و‏‎ ‎‏جنگها و ظلمها و تعدیها و تجاوزها بر آن محور است، اساسش حب نفس است که‏‎ ‎‏شعبه هایی از این حب نفس و مظاهری که دارد که اگر ملاحظه بفرمایید، این مظاهری که‏‎ ‎‏پایه اش حب نفس است، بشر را به تباهی کشیده و می کشد و انبیا هم برای اصلاح این امر‏‎ ‎‏آمده اند و مع الأسف، آن طوری که آنها می خواستند، موفق نشده اند و گمان ندارم که‏‎ ‎‏هیچ کس موفق بشود.

یک شعبه از این و یک مظهری از این حب نفس، حب ریاست‏‎ ‎‏است؛ حب جاه است؛ حب غلبه است. از اول عالم تا حالا، از این قدرتهای جابر هر چه به‏‎ ‎‏مردم رسیده است، از این حب اشتهار، ریاست، حب قدرت و از اینها بوده است که اساسش همان حب نفس است. الآن هم که ما در یک وضعی باقی هستیم در دنیا که همه‏‎ ‎‏می دانید دنیا الآن چه خبر است وبر بلاد مسلمانها چه می گذرد و بر کشورهای مظلوم  چه‏‎ ‎‏ظلمها واقع می شود، اساس همۀ اینها همان حب مسند و ریاست است.

حب قدرت است‏‎ ‎‏که امریکا را وادار می کند که این جنایتهایی که در طول تاریخ بی سابقه است، انجام بدهد.‏‎ ‎‏و حب سلطه و ریاست است که شوروی را برمی انگیزد که اینطور با مردم دنیا و مظلومین‏‎ ‎‏دنیا رفتار کند.

و حب نفس است که کشورهای اسلامی، سران کشورهای اسلامی در‏‎ ‎‏مقابل جنایاتی که از این قدرتها واقع می شود و از وابستگان آنها واقع می شود،‏‎ ‎‏بی تفاوتند. اگر این حب نفس در این سران کشورهای اسلامی نبود و این حب جاه و‏‎ ‎‏قدرت نبود، با این فجایع که واقع شده است، با این ظلمهایی که واقع شده است بر ایران و‏‎ ‎‏بدتر از او بر لبنان، نمی نشستند و تماشا کنند.

همه ترس از این دارند که این قدرت تخیلی،‏‎ ‎‏که باید بگویم که هیچ ارزش ندارد، ازشان گرفته بشود. از این جهت، آن طور خاضع‏‎ ‎‏شدند در مقابل امریکا و بدتر از او و فجیعتر از او، درمقابل اسرائیل که الآن همه جست و‏‎ ‎‏خیزهایی که در این، اکثر این کشورهای اسلامی می شود برای این است که، اسرائیل را به‏‎ ‎‏رسمیت بشناسند و آن قرار داد «کمپ دیوید» را تحکیمش ببخشند.

اگر حب این چند روز ریاست، این چند روز سلطه نبود، هر انسانی ادراک این معنا را‏‎ ‎‏می کند که مثل اسرائیل بر بلاد مسلمین این طور رفتار کند و این طور جسورانه در مقابل‏‎ ‎‏همه، همه را تحقیر کند، ننگی بر چهرۀ این کشورهای اسلامی نقش بست که هیچ چیز این‏‎ ‎‏ننگ را نمی تواند بزداید، مگر اینکه توجه بکنند، مگر اینکه منقلب بشوند، متحول‏‎ ‎‏بشوند.

و ننگی که بر همۀ این کشورهاست این است که با علم به اینکه دارند خلاف‏‎ ‎‏می کنند، به صدام کمک می کنند که صدام، اسلامی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏که دارد در ایران پای می گیرد‏‎ ‎‏ان شاءالله ، این آدم، این را زایل کند و همه کوشش شان بر این معناست. بعضی تصریح‏‎ ‎‏می کنند و بعضی هم خلافش را می گویند و دروغ می گویند.

اگر این حب جاه نبود، که‏‎ ‎‏ارث شیطان است واز اول شیطان برای همین خصیصه ای که داشت مطرود شد، و چون‏‎ خودش را از آدم بالاتر می دانست و خودش را «نار» می دانست و آدم را «طین»‏ و آن‏‎ ‎‏نورانیت آدم را ادراک نکرده بود، موجب این شد که مطرود شد و قسم خورد که همه را‏‎ ‎‏مطرود کند، یعنی همۀ بشر را، و الآن دارد او موفق می شود در مقابل همۀ انبیا.‏

صحیفه امام خمینی(ره)، ج۱۶، ص۴۶۰-۴۵۸

‏‏حب نفس اساس گرفتاریهای بشر

نفس، اساس گرفتاریهای بشر

حب نفس اساس گرفتاریهای بشر

دیدگاهی ثبت نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *