۳۹. فطرت عشق و نفرت

فطرت عشق و نفرت؟!

عشق و نفرت

بیانات امام خمینی(ره) درباره فطرت عشق و نفرت:

🖤🤍 بدان که از براى #قلب، که مرکز حقیقت #فطرت است، دو وجهه است: یکى: وجهه به عالم غیب و #روحانیت، و دیگر: وجهه به عالم شهادت و #طبیعت. و چون انسان ولیدۀ عالم طبیعت و فرزند نشئۀ دنیاست ـ چنانچه آیۀ شریفۀ:‏‎ ‎‏«‏‏اُمُّهُ هَاوِیَهٌ‏‏»‏(۱) نیز شاید اشاره به آن باشد ـ از بدو خلقت در غلاف طبیعت تربیت شود و روحانیت و فطرت در این حجاب وارد شود و کم کم احکام طبیعت بر آن احاطه کند، و هر چه در عالم طبیعت رشد و نماى طبیعى کند احکام طبیعت بر آن بیشتر چیره و غالب شود.

👶😡👿و چون به مرتبۀ طفولیت رسد با سه قوّه، هم آغوش باشد که آن، قوّۀ #شیطنت، که ولیدۀ واهمه است، و قوّۀ #غضب و #شهوت مى باشد. و هر چه رشد حیوانى کند، این سه قوّه در او کامل شود و رشد نماید و احکام طبیعت و حیوانیت بر آن غالب شود، و شاید کریمۀ شریفۀ «لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ»(۲) اشاره باشد به نور اصلى فطرت که تخمیر به ید قدرت حق تعالى شده و آن «احسن تقویم» است ؛ زیرا که بر نقشۀ کمال مطلق و جمال تام است، و ردّ به «اسفل سافلین» اشاره به این احتجاب به طبیعت، که اسفل سافلین است، باشد.

🌥 و چون این احتجابات و ظلمات و کدورات بر #نفس، غالب و چیره است – و کم اتفاق افتد که کسى به خودى خود بتواند از این حُجُب بیرون آید و با فطرت اصلیه، سیر به عالم اصلى خود بنماید و به کمال مطلق و نور و جمال و جلال مطلق برسد – حق تبارک و تعالى، به عنایت ازلى و رحمت واسعه، انبیاء عظام – علیهم السلام – را براى تربیت بشر فرستاد و کتب آسمانى را فرو فرستاد

تا آنها از خارج، کمک به فطرت داخلیه کنند و نفس را از این غلاف غلیظ نجات دهند، و از این جهت، احکام آسمانى و آیات باهرات الهى و دستورات انبیاء عظام و اولیاء کرام، بر طبق نقشۀ فطرت و طریقۀ جبلَّت بنا نهاده شده.

🕋 و تمام احکام الهى به طریق کلّى به دو مقصد منقسم شود که یکى: اصلى و استقلالى، و دیگر: فرعى و تبعى است، و جمیع دستورات الهیه به این دو مقصد، یا بى واسطه یا باواسطه، رجوع کند.

😍 مقصد اوّل، که اصلى است و استقلالى، توجه دادن فطرت است به #کمال‌_مطلق که حق – جلّ و علا – و شؤون ذاتیه و صفاتیه و افعالیۀ او است که مباحث مبدأ و معاد و مقاصد ربوبیات از ایمان باللّه و کتب و رسل و #ملائکه و یوم الآخره، و أهمّ و عمدۀ مراتب سلوک نفسانى و بسیارى از فروع احکام ؛ از قبیل مهمّات صلات و حج، به این مقصد مربوط است، یا بى واسطه یا باواسطه.

🤮 مقصد دوم، که عرضى و تبعى است، تنفّر دادن فطرت است از شجرۀ خبیثۀ #دنیا و طبیعت که اُمّ النقائص و اُمّ الأمراض است، و بسیارى از مسائل ربوبیات و عمدۀ دعوت هاى قرآنى و مواعظ الهیه و نبویه و ولویه، و عمدۀ ابواب ارتیاض و سلوک، و کثیرى از فروع شرعیات ؛ از قبیل صوم و صدقات واجبه و مستحبّه، و تقوا و ترک فواحش و معاصى به آن رجوع کند.

💠 و این دو مقصد، مطابق نقشۀ فطرت است، چنانچه دانستى که در انسان دو فطرت است: فطرت #عشق به کمال، و فطرت تنفّر از نقص. پس جمیع احکام شرایع مربوط به فطرت است و براى تخلّص فطرت از حُجُب ظلمانیۀ طبیعت است.

📚 منبع بیانات امام خمینی(ره) درباره فطرت عشق و نفرت: شرح حدیث جنود عقل و جهل، صفحه ۷۹ تا ۸۱

  1. جایگاه او [ کسی که میزان اعمالِ وی خفیف باشد] جهنَّم است. قارعه / ۹.
  2. هر آینه به تحقیق، آدمی را در نیکوترین اعتدالی آفریدیم، آنگاه او را فروتر از همه فروتران گردانیدیم. (تین / ۵ـ۴).

علاوه بر فطرت عشق و نفرت برای خودشناسی بیشتر از_خود را ببینید.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
❇️ شاید اینجا (https://eitaa.com/az_khod_a) خودت رو پیدا کردی.

دیدگاهی ثبت نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *