آیت الله سعادت پرور

پنهان خدا با اولیائش

۴۴. لطف‌های پنهان خدا با اولیائش

ابوالعباس مسروق طوسى مى‌گويد: بر ابوالفضل وارد شدم در حالى كه بيمار و صاحب عيال بود و به حسب ظاهر راهى براى معيشت خود نداشت. چون برخاستم، به دلم گذشت: اين مرد با بيمارى و اين عيالات، از كجا مى‌خورد؟ ... ادامه مطلب
خداشناسی

۹. احادیث خداشناسی

احادیث خداشناسی از زبان پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام. خداشناسترین مردم کیست؟ چرا همه محبتها به او ختم میشود؟ فقیر و بیمار واقعی چه کسی است؟ ... ادامه مطلب