وضو

با وضو

۱۸. همیشه با وضو

چرا پیامبر همیشه با وضو بودند؟ درباره سنت و سیرت آن حضرت آمده است كه وقتی حضرت از خواب بر می‌‌خاست، هیچ كاری را انجام نمی‌داد مگر اینكه اول وضو بگیرد ... ادامه مطلب