خود دانی

نفس، اساس گرفتاریهای بشر

۳۰. حب نفس اساس گرفتاریهای بشر

اساس این گرفتاریهایی که بشر به آن مبتلاست، از زمان آدم‏‎ ‎‏صفی الله تا امروز و از امروز تا روز حشر، آنکه بشر به آن مبتلاست و اساس تمام فسادها و‏‎ ‎‏جنگها و ظلمها و تعدیها و تجاوزها بر آن محور است، اساسش حب نفس است ... ادامه مطلب