میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

واقعی

۳۱. منتظر واقعی

اعمال تو باید نشان دهندۀ درونت باشد، درون سوزناکی که امام خود را از دست داده است، منتظر ظهور او و خواستار رسیدگی به اوضاع خود می‌باشد. ... ادامه مطلب
مثل دومینو

۸. زندگی مثل دومینو

خیلی از اتفاقات زندگی هم در واقع مثل دومینو، عواقب اتفاقات قبلی است. گاهی گناهی که شاید کوچیک بشمریم، زمینه گناهان بزرگتر رو فراهم میکنه و گاهی ... ادامه مطلب