علامه طهرانی

نشو

۱۷. ناامید نشو

آیة الله حاج سید علی آقا قاضی قدس سره می‌فرمودند انسان هیچ وقت نباید مأیوس شود و از دیر کرد نتیجه نباید دست از کار سیر و سلوک بردارد؛ زیرا ممکن است ... ادامه مطلب