شهدا، تواضع

در همین نزدیکی

۴۰. عرفا در همین نزدیکی

عرفا در همین نزدیکی 🔸 برخی خیال می‌کنند برای یافتن یک عارف روشن ضمیر باید به قله قاف سفر کنند در حالیکه گاهی اطراف خودمان از این مردمان به ظاهر معمولی پیدا می‌شود که در اوج عرفان و معنویت به سر می‌برند. ... ادامه مطلب