حضرت موسی

خدا

۴۸. همنشین خدا

حضرت موسی علیه‌السلام از پروردگارش پرسید: پرودگارا آیا به من نزدیکی که با تو نجوا کنم و یا از من دوری تا تو را صدا کنم؟ ... ادامه مطلب
خداشناسی

۹. احادیث خداشناسی

احادیث خداشناسی از زبان پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام. خداشناسترین مردم کیست؟ چرا همه محبتها به او ختم میشود؟ فقیر و بیمار واقعی چه کسی است؟ ... ادامه مطلب