حدیث قدسی

خداشناسی

۹. احادیث خداشناسی

احادیث خداشناسی از زبان پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام. خداشناسترین مردم کیست؟ چرا همه محبتها به او ختم میشود؟ فقیر و بیمار واقعی چه کسی است؟ ... ادامه مطلب