امام زمان

واقعی

۳۱. منتظر واقعی

اعمال تو باید نشان دهندۀ درونت باشد، درون سوزناکی که امام خود را از دست داده است، منتظر ظهور او و خواستار رسیدگی به اوضاع خود می‌باشد. ... ادامه مطلب