امام باقر علیه السلام

خدا

۴۸. همنشین خدا

حضرت موسی علیه‌السلام از پروردگارش پرسید: پرودگارا آیا به من نزدیکی که با تو نجوا کنم و یا از من دوری تا تو را صدا کنم؟ ... ادامه مطلب