وصف خوبان

صفات خوبان

پنهان خدا با اولیائش

۴۴. لطف‌های پنهان خدا با اولیائش

ابوالعباس مسروق طوسى مى‌گويد: بر ابوالفضل وارد شدم در حالى كه بيمار و صاحب عيال بود و به حسب ظاهر راهى براى معيشت خود نداشت. چون برخاستم، به دلم گذشت: اين مرد با بيمارى و اين عيالات، از كجا مى‌خورد؟ ... ادامه مطلب
در همین نزدیکی

۴۰. عرفا در همین نزدیکی

عرفا در همین نزدیکی 🔸 برخی خیال می‌کنند برای یافتن یک عارف روشن ضمیر باید به قله قاف سفر کنند در حالیکه گاهی اطراف خودمان از این مردمان به ظاهر معمولی پیدا می‌شود که در اوج عرفان و معنویت به سر می‌برند. ... ادامه مطلب
واقعی

۳۱. منتظر واقعی

اعمال تو باید نشان دهندۀ درونت باشد، درون سوزناکی که امام خود را از دست داده است، منتظر ظهور او و خواستار رسیدگی به اوضاع خود می‌باشد. ... ادامه مطلب